Khi nước ngầm bị khai thác quá mức

Việt Nam đã và đang phải đối mặt với những thách thức trong an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu, làm gia tăng những vấn đề về nước hiện có. Mặc dù hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên nước đã được ban hành nhưng vẫn thiếu các tài liệu hướng dẫn hiệu quả. Chình vì vậy, vấn đề quản lý tài nguyên nước dưới đất đang ngày một cấp thiết, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên cấp bách và cần có giải pháp quản lý, giám sát hiệu quả, mang tính chiến lược dài hạn.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Quang Huân tham gia chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm của mình qua chương trình “Góc nhìn đại biểu” trên kênh Truyền hình Quốc hội (8:50 – 9:22)