Những điều cần biết về năng lượng tái tạo

Theo nhận định của giới chuyên gia, tổng lượng năng lượng tái tạo sẵn có đang tăng lên, song mức tăng vẫn thấp hơn mức tăng của nhu cầu năng lượng toàn cầu nói chung (Nguồn: TTXVN)

Những điều cần biết về năng lượng tái tạo