Ông Hồ Minh TâmGiám đốc Công ty CP Phong điện Miền Trung (CWP)