Công bố thông tin – Nghị quyết v/v thông qua việc mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty CP Phong Điện Miền Trung

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam công bố thông tin – Nghị quyết v/v thông qua việc mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty CP Phong Điện Miền Trung.

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

HID-CBTT Nghi quyet HDQT vv thong qua viec mua co phan trong dot chao ban co phan rieng le cua cong ty CP Phong Dien Mien Trung