Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Huân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 10.6.2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, theo đó ông Nguyễn Quang Huân – Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam trúng cử đại biểu quốc hội khoá XV.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Quang Huân – Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 2 thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cử tri thành phố Dĩ An đã bầu ông Huân trúng cử Đại biểu Quốc hội để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nước sạch phục vụ người dân thành phố Dĩ An.

Ông Huân cũng có mặt trong danh sách 15 doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp khu vực đại diện cho các doanh nghiệp khu vực Nhà nước, tư nhân và hiệp hội doanh nghiệp trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Thông tin liên quan: 

Quốc hội: Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

VnExpress: Danh sách doanh nhân là đại biểu Quốc hội khoá XV

Chủ Tịch HĐQT Nguyễn Quang Huân Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Dĩ An – Tỉnh Bình Dương