Halcom Việt Nam được phép tiến hành khảo sát đầu tư điện gió tại Quảng Bình

Ngày 26/9/2019, Văn phòng Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 3525/VPUBND-KT về chủ trương nghiên cứu, khảo sát thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió ngoài khơi 100MW tại các xã ven biển huyện Lệ Thủy. Theo đó, UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam lắp đặt 1 cột đo gió trên đất liền tại xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy. Cột đo gió được lắp đặt trên diện tích đất sử dụng dự kiến khoảng 400m2, với thời gian đo gió 12 tháng nhằm tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió ngoài khơi.
Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu dự án, theo yêu cầu của UBND tỉnh, Halcom Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để triển khai thủ tục theo đúng quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan. Khi lập dự án đầu tư, công ty sẽ xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền liên quan, bảo đảm không ảnh hưởng đến quốc phòng – an ninh, môi trường, lãnh hải và tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hoạt động trên đất liền vùng ven biển và ngoài khơi. Halcom Việt Nam cũng sẽ được tạo điều kiện thuận lợi và nhận sự hướng dẫn từ Sở Công Thương và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan  trong việc thực hiện lắp cột đo gió, khảo sát, nghiên cứu thực địa, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch điện; các thủ tục liên quan về đầu tư (sau khi Dự án được bổ sung quy hoạch); thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình tạm đối với cột đo gió theo đúng quy định.
Quảng Bình là tỉnh tiềm năng về điện gió (nguồn internet)
Quảng Bình là tỉnh tiềm năng gió tương đối tốt, có khả năng phát triển điện gió quy mô công nghiệp ở các huyện ven biển như các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy với tổng tiềm năng gió kỹ thuật đạt khoảng trên 1052 MW (theo báo cáo về Đề án Quy hoạch phát triển điện gió, điện mặt trời tỉnh Quảng Bình giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035). Việc Quy hoạch phát triển điện gió nhằm xây dựng Quảng Bình trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của cả nước thông qua việc đẩy mạnh phát triển điện từ các dạng năng lượng tái tạo, trong đó có năng lượng gió. Đây là địa phương tiếp theo Halcom Việt Nam dự định đầu tư về năng lượng điện gió. Dự án nhà máy điện gió Phương Mai 3 đầu tiên của công ty với Công suất 21MW, tương đương tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng tại Bình Định, đang được triển khai theo đúng tiến độ và dự kiến sẽ hòa lưới điện quốc gia vào cuối năm 2019.