Dự án Nhà máy Nước Hưng Long tại Hưng Yên

Mục tiêu: Cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân, và cơ sở sản xuất, đơn vị, khu công nghiệp trên địa bàn Thị trấn Lương Bằng, xã Song Mai và các xã lân cận: Hiệp Cường, Vũ Xá, Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Địa điểm: Thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động

Diện tích: 17.160 m2

Nguồn nước sử dụng: Nguồn nước mặt Sông Hồng

Tổng vốn đầu tư: 149 tỷ đồng đến năm 2017

Công suất: 5.000 m3/ngày đêm

Tiến độ:

  • Giai đoạn 1 (2015-2017): Tổng mức đầu tư 149 tỷ đồng, hoạt động với công suất 5.000 m3/ngày đêm
  • Giai đoạn 2 (2017-2022) (dự kiến): Tổng mức đầu tư 291 tỷ đồng, công suất nhà máy lên 30.000 m3/ngày đêm

Hình thức đầu tư : Hợp tác liên danh theo hình thức BOO