Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 923 tại Cần Thơ

Mục tiêu :

Cải tạo, nâng cấp đoạn Phong Điền – Ba Se – QL91(Km11+326.8 – Km25+680) có chiều dài khoảng 14.5 km, mở rộng mặt đường rộng 3m lên 7m, nền đường 4m lên 12m, theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng tiêu chuẩn TCVN 4054 -2005. Cải tạo, xây mới 9 cầu cũ bằng thép trên tuyến đường và 30 vị trí cống. Tuyến sau khi được nâng cấp cải tạo sẽ đóng vai trò như một tuyến tránh của thành phố Cần Thơ và chủ yếu đảm nhận lượng hành trình quá cảnh qua thành phố đặc biệt từ khu vực TP HCM đến các tỉnh phía tây ĐBSCL và các tỉnh phía Đông sang phía Tây ĐBSCL trước đây chạy trên quốc lộ 91B

Địa điểm :
Đoạn Phòng Điền – Ba Se – QL91 (Km11+326.8 – km25+680) dài khoảng 14,5km

Tổng vốn đầu tư : 1.750 tỷ đồng

Tiến độ :
– Năm 2015:
Khảo sát địa chất, địa hình, lập lưu đồ, dự báo lượng xe;
Phân tích tài chính, kinh tế, hiệu quả đầu tư dự án;
Đưa ra đề xuất đầu tư
– Năm 2016:
Thành lập liên doanh đầu tư dự án;
Làm việc các tổ chức tài chính;
Bắt đầu khởi công dự án

Hình thức đầu tư : Hợp tác liên danh theo hình thức PPP