Dự án nhà máy điện mặt trời Phương Mai 3 tại Bình Định

 • Mục tiêu:
  • Chủ đầu tư xây dựng nhà máy điện độc lập (IPP) nhằm mục đích kinh doanh bán điện vào Hệ thống điện lực Quốc gia, cung cấp khoảng 7.,000 MWh điện hàng năm, góp phần giảm bớt căng thẳng về nguồn điện, nhất là trong mùa khô của lưới điện. Dự án cũng góp phần giảm lượng khí thải nhà kính hàng năm là 52.000 tCO2
  • Mở rộng hoạt động của ngành điện sang một lĩnh vực mới: Sử dụng năng lượng sạch để sản xuất điện nhằm góp phần làm giảm thiểu các yếu tố gây ô nhiễm môi trường trong khi phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng về năng lượng của nền kinh tế đất nước.
  • Giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, phát triển sản xuất và tăng thu ngân sách; tạo điểm nhấn phát triển du lịch nói riêng và góp phần phát triển kinh tế cho tỉnh Bình Định.
 • Địa điểm: Khu Kinh tế Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Diện tích: 123 ha
 • Tổng vốn đầu tư: 100 triệu USD
 • Công suất: 130 MW
 • Tiến độ dự kiến: 10/2020 – 06/2021
 • Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp