Trung tâm Tái định cư và Phát triển xã hội

Trung tâm Tái định cư và Phát triển xã hội là một trong những đơn vị giàu truyền thống của Infa-thanglong, tiền thân của Trung tâm là phòng Môi trường – Xã hội được thành lập từ năm 2003. Ngày 1/10/2010,Trung tâm tái định cư và Phát triển xã hội chính thức trở thành một đơn vị độc lập sau khi được tách ra từ Trung tâm cộng đồng và phát triển xã hội (CSD).

Lĩnh vực hoạt động và thế mạnh của Trung tâm:
  • Thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra xã hội học, điều tra kinh tế xã hội, đánh giá tác động xã hội
  • Tư vấn lập Khung chính sách tái định cư, lập kế hoạch tái định cư, giám sát thực hiện kế hoạch tái định cư
  • Tư vấn lập kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch hành động giới, kế hoạch phát triển/ nâng cấp cộng đồng…
  • Tư vấn xây dựng chương trình và đánh giá các hoạt động có liên quan đến tăng cường năng lực và phát triển thể chế.
  • Tư vấn giám sát độc lập trong thực hiện các chính sách an toàn xã hội cho các chương trình, dự án…
Mục tiêu và triết lý làm việc:

Mục tiêu phát triển của Trung tâm là luôn giữ vững và nâng cao chất lượng dịch vụ của một đơn vị đứng đầu trong thực hiện các dịch vụ tư vấn về chính sách an toàn, đặc biệt là trong các lĩnh vực: Tái định cư, giới, dân tộc thiểu số, đánh giá tác động xã hội, tăng cường năng lực và phát triển thể chế…
Triết lý làm việc của Trung tâm là: Tận tâm và Hiệu quả

Nhân sự:

Trong quá trình phát triển, Trung tâm Tái định cư và Phát triển xã hội luôn xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên môn giàu kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản, có kiến thức và khả năng đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn với chất lượng ngày càng cao cho các dự án lớn trên địa bàn cả nước.

Hiện nay Trung tâm Tái định cư và Phát triển xã hội hiện có 7 cán bộ, đa số tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội (xã hội học, tâm lý học, quản lý môi trường…), trong đó có 2 cán bộ đang theo học Tiến sĩ, 3 thạc sĩ và 2 cử nhân. Tất cả các cán bộ đều có ít nhất 7 – 10 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các dịch vụ tư vấn về chính sách an toàn xã hội cho các dự án phát triển, đặc biệt là các dự án ODA được tài trợ bởi WB, ADB và các nhà tài trợ đa phương cũng như song phương khác.