Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật Môi trường

Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật Môi trường (CECE) được thành lập từ những năm 2003-2004 với tên gọi “Phòng Môi trường Xã hội”. Sau 7 năm nỗ lực phấn đấu và khẳng định mình với đội ngũ cán bộ chuyên môn giàu kinh nghiệm và tâm huyết, ngày 01/4/2009 Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật Môi trường chính thức được thành lập.

Lĩnh vực hoạt động và thế mạnh của Trung tâm:
  • Lập hồ sơ Điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường
  • Lập hồ sơ đánh giá môi trường, Kế hoạch quản lý môi trường, Kiểm toán môi trường, Đánh giá rủi ro môi trường và xây dựng hệ thống phản ứng rủi ro.
  • Thực hiện các nhiệm vụ Tư vấn giám sát môi trường
  • Triển khai các đề án, chương trình nghiên cứu về bảo vệ Môi trường; sử dụng bền vững tài nguyên, sản xuất sạch hơn, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp thích nghi với Biến đổi khí hậu toàn cầu.
  • Triển khai chương trình đào tạo, truyền thông và tăng cường năng lựng về bảo vệ môi trường.
  • Phối hợp nghiên cứu khoa học và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường.
  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng liên quan đến yêu cầu bảo vệ môi trường.
Mục tiêu và triết lý làm việc:

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng các dòng sản phẩm hiện có đồng thời từng bước xây dựng hệ thống sản phẩm mới theo xu hướng thời đại, Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật môi trường đã và đang tiếp tục khẳng định mình trên con đường hội nhập theo sự phát triển của khoa học thế giới.

Trong công việc, Trung tâm đặc biệt chú trọng đến sức mạnh tập thể được xây dựng dựa trên nội lực và sự tận tâm của mỗi cá nhân.

Triết lý làm việc của Trung tâm là: We are one team; We are proud of you

Nhân sự:

Đội ngũ nhân sự của Trung tâm Tư vấn kỹ thuật và Môi trường được duy trì ổn định, không ngừng nâng cao trình độ và phát triển theo hướng đa ngành, mạng lưới cộng tác viên được thiết lập vững chắc để cùng chung sức với Công ty vượt qua mọi thử thách nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn đảm bảo chất lượng cho các dự án.