Công bố thông tin

HID- NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 34

CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM :  HID- NQ miễn nhiệm- bổ nhiệm kế toán trưởng BẠN ĐỌC VUI LÒNG NHẤN VÀO LIÊN KẾT DƯỚI