Nghề nghiệp

Nguồn nhân lực

Là công ty đầu tư và tư vấn tư nhân với nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án quốc tế, chúng tôi luôn chú trọng đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Công ty đặt ưu tiên hàng đầu đối với công tác quản trị tri thức, nâng cao kiến thức về công nghệ, kỹ thuật nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ do Công ty cung cấp tới khách hàng. Nhân viên Công ty đã tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu. Các chuyên gia cao cấp giàu kinh nghiệm chuyên môn của Công ty đã được đào tạo các cách tiếp cận mới như lập kế hoạch định hướng có sự tham gia theo nhu cầu và cách tiếp cận đa chiều, đa ngành. Bên cạnh đó, năng lực nhân viên Công ty đã được nâng cao thông qua các cơ hội làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài tại các dự án.

Thêm vào đó, Halcom chú trọng đến công tác tuyển mộ và tuyển chọn những nhân sự có đầy đủ phẩm chất, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết nhằm đa dạng nguồn nhân lực, cam kết thực thi mạnh mẽ và gia tăng giá trị. Với định hướng này nguồn nhân lực của Halcom luôn sẵn sàng cho các nhiệm vụ được giao theo chiến lược phát triển Công ty dài hạn trên các phương diện chuyên môn về Cấp thoát nước, Môi trường, Xây dựng, Giao thông, Cơ khí, Điện, Xã hội học, Kinh tế, Luật, Nhân sự…

Cơ hội nghề nghiệp

Halcom tạo ra một sân chơi lớn để nhân viên thỏa chí đam mê, sáng tạo và cống hiến. Ở đó họ có cơ hội nói lên tiếng nói một cách dân chủ, bình đẳng, họ tự lập ra kế hoạch, tự thiết kế ra một bản vẽ chi tiết cho chính phạm vi công việc đảm nhận đảm bảo tính khoa học và hệ thống. Đó là con đường dẫn họ đến thành công.

Tiêu đề Địa điểm Phòng ban Ngày
Chuyên viên Đấu thầu và QLHĐ (tháng 02/2024) Hà Nội Ban Tài chính – Kế toán 23/02/2024
Chuyên viên Tài chính Đầu tư (tháng 10/2023) Hà Nội Ban Tài chính – Kế toán 29/09/2023
Chuyên viên Tài chính Đầu tư (tháng 6/2023) Hà Nội Ban Tài chính – Kế toán 01/06/2023
Phiên dịch kiêm Marketing (tháng 5/2023) Hà Nội Ban Quản trị 24/05/2023
Chuyên viên Pháp chế (tháng 5/2023) Hà Nội Ban Quản trị 24/05/2023
Kế toán trưởng (tháng 4/2023) Hà Nội Ban Tài chính – Kế toán 07/04/2023
Phó Giám đốc Ban Kế hoạch & Điều phối (tháng 4/2023) Hà Nội Ban Kế hoạch & Điều phối 07/04/2023
Giám đốc Ban Nghiên cứu và Phát triển (tháng 9/2022) Hà Nội Ban Nghiên cứu & Phát triển 13/09/2022
Chuyên viên Tài chính (tháng 8/2022) Hà Nội Ban Tài chính – Kế toán 11/08/2022
Giám đốc Ban Tư vấn (tháng 7/2022) Hà Nội Ban Tư vấn 20/07/2022
Phó Giám đốc Ban Kế hoạch và Điều phối (tháng 7/2022) Hà Nội Ban Kế hoạch và Điều phối 18/07/2022
Chuyên gia Môi trường (tháng 7/2022) Hà Nội Làm việc tại dự án 06/07/2022
Kỹ sư An toàn Lao động (tháng 7/2022) Hà Nội Làm việc tại dự án 06/07/2022
Chuyên viên Tài chính (tháng 6/2022) Hà Nội Ban Tài chính - Kế toán 28/06/2022
Chuyên viên Đấu thầu và Quản lý hợp đồng (tháng 1/2022) Hà Nội Ban Tư vấn 14/01/2022
Chuyên viên Pháp chế (tháng 7/2021) Hà Nội Phòng Pháp chế 09/07/2021
Chuyên viên Tài chính Đầu tư (tháng 6/2021) Hà Nội Ban Tài chính Kế toán 24/06/2021
Chuyên viên Phát triển Dự án (tháng 6/2021) Hà Nội Ban Phát triển Dự án 03/06/2021
Chuyên gia Nhà máy Điện (tháng 3/2021) Hà Nội Ban Phát triển Dự án 03/03/2021
Chuyên viên Phân tích Tài chính (tháng 12/2020) Hà Nội Ban Tài chính - Kế toán 24/12/2020
Kỹ sư cấp thoát nước (tháng 11/2020) Hà Nội Ban Phát triển Dự án 16/11/2020
Chuyên viên Đấu thầu (tháng 11/2020) Hà Nội Ban Phát triển Dự án 16/11/2020
Giám đốc Tài chính (tháng 9/2020) Hà Nội Ban Tài chính - Kế toán 03/09/2020
Chuyên viên Đấu thầu và Quản lý hợp đồng (tháng 5/2020) Hà Nội Ban Tư vấn 25/05/2020
Giám đốc Đầu tư và Tư vấn (tháng 5/2020) Hà Nội Ban Giám đốc 22/05/2020
Giám sát Hợp đồng (tháng 5/2020) Hà Nội Ban Đầu tư 18/05/2020
Trợ lý Tài chính (tháng 2/2020) Hà Nội Tổng hợp 07/02/2020
Kế toán trưởng (tháng 2/2020) Hà Nội Ban Tài chính – Kế toán 03/02/2020