Nghề nghiệp

Nguồn nhân lực

Là công ty đầu tư và tư vấn tư nhân với nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án quốc tế, chúng tôi luôn chú trọng đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Công ty đặt ưu tiên hàng đầu đối với công tác quản trị tri thức, nâng cao kiến thức về công nghệ, kỹ thuật nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ do Công ty cung cấp tới khách hàng. Nhân viên Công ty đã tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu. Các chuyên gia cao cấp giàu kinh nghiệm chuyên môn của Công ty đã được đào tạo các cách tiếp cận mới như lập kế hoạch định hướng có sự tham gia theo nhu cầu và cách tiếp cận đa chiều, đa ngành. Bên cạnh đó, năng lực nhân viên Công ty đã được nâng cao thông qua các cơ hội làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài tại các dự án.

Halcom đã và đang xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên là các chuyên gia cấp cao, cố vấn pháp lý và cố vấn kỹ thuật quốc tế, các kỹ sư , cử nhân có năng lực chuyên môn được đào tạo chính quy trong các trường đại học thuộc các ngành nghề khác nhau như Cấp thoát nước, Môi trường, Xây dựng, Giao thông, Cơ khí, Xã hội học, Kinh tế, Luật, Nhân sự…

Cơ hội nghề nghiệp

Hãy tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại Halcom Việt Nam – một môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, sáng tạo, cởi mở và luôn khuyến khích mỗi cá nhân phát huy tinh thần tự chủ trong công việc.

Tiêu đề Địa điểm Phòng ban Ngày
Giám đốc Tài chính (đang tuyển dụng) Hà Nội Ban Tài chính - Kế toán 03/09/2020
Chuyên viên Đấu thầu – Quản lý hợp đồng Hà Nội Ban Tư vấn 25/05/2020
Giám đốc Đầu tư và Tư vấn Hà Nội Ban Giám đốc 22/05/2020
Giám sát Hợp đồng Hà Nội Đầu tư 18/05/2020
Trợ lý Tài chính Hà Nội Tổng hợp 07/02/2020
Kế toán trưởng Hà Nội Tài chính – Kế toán 03/02/2020