Nghề nghiệp

Nguồn nhân lực

Là công ty đầu tư và tư vấn tư nhân với nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án quốc tế, chúng tôi luôn chú trọng đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Công ty đặt ưu tiên hàng đầu đối với công tác quản trị tri thức, nâng cao kiến thức về công nghệ, kỹ thuật nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ do Công ty cung cấp tới khách hàng. Nhân viên Công ty đã tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu. Các chuyên gia cao cấp giàu kinh nghiệm chuyên môn của Công ty đã được đào tạo các cách tiếp cận mới như lập kế hoạch định hướng có sự tham gia theo nhu cầu và cách tiếp cận đa chiều, đa ngành. Bên cạnh đó, năng lực nhân viên Công ty đã được nâng cao thông qua các cơ hội làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài tại các dự án.

Thêm vào đó, Halcom chú trọng đến công tác tuyển mộ và tuyển chọn những nhân sự có đầy đủ phẩm chất, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết nhằm đa dạng nguồn nhân lực, cam kết thực thi mạnh mẽ và gia tăng giá trị. Với định hướng này nguồn nhân lực của Halcom luôn sẵn sàng cho các nhiệm vụ được giao theo chiến lược phát triển Công ty dài hạn trên các phương diện chuyên môn về Cấp thoát nước, Môi trường, Xây dựng, Giao thông, Cơ khí, Điện, Xã hội học, Kinh tế, Luật, Nhân sự…

Cơ hội nghề nghiệp

Halcom tạo ra một sân chơi lớn để nhân viên thỏa chí đam mê, sáng tạo và cống hiến. Ở đó họ có cơ hội nói lên tiếng nói một cách dân chủ, bình đẳng, họ tự lập ra kế hoạch, tự thiết kế ra một bản vẽ chi tiết cho chính phạm vi công việc đảm nhận đảm bảo tính khoa học và hệ thống. Đó là con đường dẫn họ đến thành công.

Tiêu đề Địa điểm Phòng ban Ngày
Chuyên viên Đấu thầu và Quản lý hợp đồng (tháng 1/2022) Hà Nội Ban Tư vấn 14/01/2022
Legal Officer – Chuyên viên Chuyên viên Pháp chế (tháng 7/2021) Hà Nội Phòng Pháp chế 09/07/2021
Investment Financial Specialist – Chuyên viên Tài chính Đầu tư (tháng 6/2021) Hà Nội Ban Tài chính Kế toán 24/06/2021
Business Development Officer – Chuyên viên Phát triển Dự án (tháng 6/2021) Hà Nội Ban Phát triển Dự án 03/06/2021
Power Plant Expert – Chuyên gia Nhà máy Điện (tháng 3/2021) Hà Nội Ban Phát triển Dự án 03/03/2021
Financial Analyst – Chuyên viên Phân tích Tài chính (tháng 12/2020) Hà Nội Ban Tài chính - Kế toán 24/12/2020
W&D Engineer – Kỹ sư cấp thoát nước (tháng 11/2020) Hà Nội Ban Phát triển Dự án 16/11/2020
Bidding Officer – Chuyên viên Đấu thầu (tháng 11/2020) Hà Nội Ban Phát triển Dự án 16/11/2020
Giám đốc Tài chính (đang tuyển dụng) Hà Nội Ban Tài chính - Kế toán 03/09/2020
Chuyên viên Đấu thầu – Quản lý hợp đồng Hà Nội Ban Tư vấn 25/05/2020
Giám đốc Đầu tư và Tư vấn Hà Nội Ban Giám đốc 22/05/2020
Giám sát Hợp đồng Hà Nội Đầu tư 18/05/2020
Trợ lý Tài chính Hà Nội Tổng hợp 07/02/2020
Kế toán trưởng Hà Nội Tài chính – Kế toán 03/02/2020