Hoạt động chương trình Tuân thủ DN

Halcom Việt Nam tổ chức đào tạo Chương trình tuân thủ doanh nghiệp

Ngày 19-20/2/2022, Công ty CP Halcom Việt Nam đã tổ chức buổi đào tạo Chương trình Tuân thủ Doanh nghiệp (CCP) thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Chương trình có sự tham dự của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Halcom, các công ty thành viên và đội ngũ cộng tác viên tham gia dự án.