Sơ đồ tổ chức

Ban Lãnh đạo

 • Chủ tịch Nguyễn Quang Huân

  Ông Nguyễn Quang Huân

  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
  xem thêm

Ban Giám đốc

 • Ông Saurabh Mathur

  Tổng Giám đốc

  He has helped Business WordPress Theme reach new heights and enter new markets. His skills of understanding...

 • Mr. Olli

  Ông Olli Keski-Saari

  Phó Tổng Giám Đốc

Ban Cố vấn

 • Bà Jacqueline M.Beckett

  Cố Vấn Tuân thủ - Pháp Lý

Cán bộ chủ chốt

 • Mr. Hoang Quoc Anh

  Ông Hoàng Quốc Anh

  Giám đốc Ban Phát triển Kinh doanh

  Giám đốc Ban Phát triển Kinh doanh

 • Ông Nguyễn Việt Dũng

  Chánh Văn Phòng HĐQT và Giám đốc - Công ty CP Điện Mặt Trời VKT - Hòa An

  n.v.dzung@halcom.vn

 • Bà Bùi Thị Xuyến

  Phó Giám Đốc Tài Chính - Kế Toán

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Bà Đặng Thị Hà

  Trưởng Phòng Tư Vấn Môi Trường - Xã Hội

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Bà Đinh Thị Hải Vân

  Phó Phòng PR-Marketing

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Ông Nguyễn Tuấn Anh

  Trưởng Phòng Tư Vấn Giao Thông

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Ông Võ Xuân Quang

  Giám đốc Công ty VSED

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Ông Nguyễn Đức Quyết

  TGĐ Công ty CP Phong điện Miền Trung

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Ông Vũ Mạnh Tuấn

  Giám đốc Cty Nước Thuận Thành
 • Ông Phan Đăng Hoàn

  Giám đốc Hành Chính - Nhân Sự
 • Bà Jacqueline M.Beckett

  Cố Vấn Tuân thủ - Pháp Lý

Ban Giám đốc các công ty thành viên

 • Ông Nguyễn Việt Dũng

  Chánh Văn Phòng HĐQT và Giám đốc - Công ty CP Điện Mặt Trời VKT - Hòa An

  n.v.dzung@halcom.vn

 • Ông Võ Xuân Quang

  Giám đốc Công ty VSED

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Ông Nguyễn Đức Quyết

  TGĐ Công ty CP Phong điện Miền Trung

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Ông Vũ Mạnh Tuấn

  Giám đốc Cty Nước Thuận Thành