Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo

 • Ông Nguyễn Quang Huân

  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
  xem thêm
 • Ông Trần Đình Khai

  Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị, Cố Vấn Cao Cấp
  xem thêm

Ban Giám đốc

 • Ông Saurabh Mathur

  Tổng Giám đốc

  He has helped Business WordPress Theme reach new heights and enter new markets. His skills of understanding...

 • Ông Nguyễn Việt Dũng

  Phó Tổng Giám Đốc

  n.v.dzung@halcom.vn

Ban Cố vấn

 • Ông Olli Keski-Saari

  Cố Vấn Kỹ Thuật
 • Bà Jacqueline M.Beckett

  Cố Vấn Tuân thủ - Pháp Lý

Cán bộ chủ chốt

 • Ông Lê Đức Trung

  Phó Giám Đốc - Ban Đầu Tư

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Bà Đinh Thị Hải Vân

  Phó Giám đốc - Ban PR-Marketing

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Bà Bùi Thị Xuyến

  Kế toán trưởng

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Ông Nguyễn Minh Lưu

  Trưởng Phòng Tổng Hợp

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Bà Đặng Thị Hà

  Giám đốc Trung tâm Phát triển Xanh

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Ông Nguyễn Tuấn Anh

  Giám Đốc Trung tâm Phát triển Hạ Tầng

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

Ban Giám đốc các công ty thành viên

 • Ông Võ Xuân Quang

  Giám đốc Công ty VSED

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Ông Nguyễn Đức Quyết

  TGĐ Công ty CP Phong điện Miền Trung

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Ông Vũ Mạnh Tuấn

  Giám đốc Cty Nước Thuận Thành
 • Ông Phan Tiến Dũng

  Phó Giám đốc Công ty Nước Thuận Thành

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...