Sơ đồ tổ chức

Ban Lãnh đạo

 • Chủ tịch Nguyễn Quang Huân

  Ông Nguyễn Quang Huân

  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
  xem thêm

Ban Cố vấn

 • Bà Jacqueline M.Beckett

  Cố Vấn Tuân thủ - Pháp Lý

Ban Giám đốc các công ty thành viên

 • Ông Nguyễn Việt Dũng

  Chánh Văn Phòng HĐQT và Giám đốc - Công ty CP Điện Mặt Trời VKT - Hòa An

  n.v.dzung@halcom.vn

 • Ông Võ Xuân Quang

  Giám đốc Công ty VSED

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Ông Nguyễn Đức Quyết

  TGĐ Công ty CP Phong điện Miền Trung

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

 • Ông Vũ Mạnh Tuấn

  Giám đốc Cty Nước Thuận Thành
 • Mr. Olli

  Ông Olli Keski-Saari

  Phó Tổng Giám Đốc

  Phó Tổng Giám đốc