Lịch sử phát triển

Thành viên sáng lập

 • Chủ tịch Nguyễn Quang Huân

  Ông Nguyễn Quang Huân

  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
  xem thêm
 • Ông Trần Đình Khai

  Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị, Cố Vấn Cao Cấp
  xem thêm

Lịch sử phát triển

 • 2018

  2/2018

  Đổi tên thành Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HALCOM)

 • 2016

  7/2016

  Chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán HOSE (mã HID)

 • 2013

  10/2013

  Mở rộng hoạt động đầu tư và đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM)

 • 2007

  7/2007

  Chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Thăng Long (Infra-Thanglong)

 • 2004

  2/7/2004

  Đổi tên thành Công ty TNHH Phát triển Hạ Tầng Thăng Long (Infra-TL)

 • 2001

  2/7/2001

  Thành lập Công ty TNHH Nước và Môi trường Đường Thành (W&E Ltd.)