Ý nghĩa Logo

Tên công ty và lĩnh vực đầu tư

Biểu tượng logo được thiết kế với phần màu trắng thể hiện chữ H, là chữ cái đầu tiên của “Halcom”.

Halcom là viết tắt tên công ty: Hà Long. Hà là Hà Nội, Long là Thăng Long – Hà Nội xưa và nay. Công ty đóng trên địa bàn Hà Nội, muốn thể hiện sự gắn kết với nơi đang che chở, dung nạp mình – kinh thành Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Hà còn nghĩa là Sông, Long còn nghĩa là Rồng. Hà Long là Hà mã trong Sông đã hóa thành Rồng bay trên mây, thể hiện khát vọng vươn lên không ngừng của Công ty với tầm nhìn “trở thành tập đoàn tiên phong về phát triển bền vững Hạ tầng và Đô thị tại khu vực Đông Nam Á”.

Màu xanh của logo là màu của sông nước và môi trường, đây cũng là lĩnh vực đầu tư mũi nhọn của Công ty, hướng đến sự phát triển xanh và bền vững.

Ba vạch biểu thị ba dòng sản phẩm tư vấn

Công ty có ba dòng sản phẩm tư vấn nên logo cũng có ba vạch biểu thị tương ứng. Một vạch liền tượng trưng cho khối kỹ thuật, thể hiện dương khí, cứng rắn, mạnh mẽ, rõ ràng, minh bạch, là nét chủ đạo thể hiện vận khí đang lên. Hai vạch đứt còn lại là vạch âm, dành cho hai sản phẩm còn lại là Môi trường – Xã hội và Đào tạo – Truyền thông. Vì âm nhu nên uyển chuyển mềm mại, là cách tư vấn tham gia góp ý cùng cộng đồng và các bên liên quan để phát triển hài hòa.

Sự vận hành đồng điệu với vũ trụ theo ý nghĩa Kinh dịch

Cách sắp đặt đặc biệt của hai vạch đứt và một vạch liền trong biểu tượng logo tạo thành quẻ Chấn trong Kinh dịch. Chấn là chấn hưng, là khí âm của đất giao với khí dương của trời mà tạo ra sấm động. Sấm vang trời là biểu hiện giao hoà của âm – dương đồng điệu, là trời – đất gặp nhau, vạn vật tất sinh sôi nảy nở.

Quẻ Chấn trong bát quái nằm ở phía đông, hành mộc, được thuỷ của sông (Hà) sinh phù mà ngày thêm vượng khí, càng vận hành, càng động thì càng hưng vượng vì gặp đất trường sinh.

Quẻ Chấn trong Kinh dịch cũng tượng trưng cho sức mạnh của Rồng vươn xa, không chỉ hợp với chữ “Long” (trong tên “Hà Long”) mà còn thể hiện ý nguyện “Vươn cùng thời đại” trong khẩu hiệu (Slogan) của Công ty.