Ông Nguyễn Quang HuânChủ tịch Hội đồng Quản trị

Chủ tịch Nguyễn Quang Huân
Triết lý kinh doanh “Không săn lùng lợi nhuận bằng mọi cách”

Kinh nghiệm làm việc và chuyên môn

  • Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Thành viên sáng lập Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (tiền thân là Infra-Thanglong; Công ty Nước & Môi trường Đường Thành)
  • Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (khóa II)
  • Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa IX)
  • Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp, thoát nước và phát triển hạ tầng

Trình độ học vấn

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Đại học California Mirama – Hoa Kỳ
  • Kỹ sư Quản trị kinh doanh – Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Chứng chỉ sau đại học về Quản lý ngành Nước và Môi trường – Trường đại học Bách khoa Tampere, Phần Lan
  • Kỹ sư cơ khí – Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam