Ông Nguyễn Việt DũngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phong Điện Miền Trung (CWP)