Ông Nguyễn Việt DũngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị