Các dự án tiêu biểu

 1. Giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án Phát triển thành phố xanh loại II – Dự án thành phần Thừa Thiên Huế, vốn ADB: HALCOM đại diện cho Ban quản lý dự án xử lý các hoạt động trong quá trình thi công xây dựng; thực hiện tất cả các khía cạnh kỹ thuật và các quy trình cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ của các công trình xây dựng bao gồm xem xét sự thay đổi trong thiết kế tại công trường bao gồm cả những thay đổi liên quan đến các công trình ngầm; hỗ trợ các nhà thầu thực hiện công tác giám sát môi trường và giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động giới; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công và chứng nhận thanh toán cho nhà thầu; kiểm tra và phê duyệt các điều kiện khởi công công trình của nhà thầu theo đúng hợp đồng; giám sát việc hoàn thành các hợp đồng của nhà thầu trong thời gian bảo hiểm công trình; kiểm tra và phê duyệt các bản vẽ hoàn công và sổ tay hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng; thực hiện các công việc cần thiết khác và lập báo cáo định kỳ, báo cáo hoàn thành, báo cáo tiến độ, vv để trình PMU chấp nhận (2019 – 2022)
 2. Dự án cải tạo mạng lưới cấp nước khu vực Ô 21 quận Hai Bà Trưng. HALCOM cung cấp dịch vụ tư vấn Giám sát thi công xây dựng công. (2020)
 3. Dự án cải tạo mạng lưới cấp nước khu vực Ô 5 A, B quận Cầu Giấy. HALCOM cung cấp dịch vụ tư vấn Giám sát thi công xây dựng công. (2020)
 4. Tư vấn Tài chính cho rủi ro thiên tai cho thành phố Huế –  Thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho phát triển các đô thị xanh loại 2 , vốn ADB: HALCOM thực hiện việc lập bản đồ và phân tích tài sản công, đánh giá tính khả thi của bảo hiểm thiên tai, phạm vi và cơ cấu của bảo hiểm thiên tai, và tăng cường năng lực và phổ biến thông tin (2019 – 2020)
 5. Dự án nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh 923 đoạn: Phong Điền – Ba Se – QL91 (Km11+326.8 – Km25+680) (vốn huy động đầu tư): HALCOM thực hiện công tác khảo sát, lập báo cáo Nghiên cứu Tiền khả thi, Nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở cho dự án. Dự án được thực hiện sẽ giúp cải tạo, nâng cấp đoạn Phong Điền – Ba Se – QL91 với chiều dài khoảng 14.5 km, mở rộng mặt đường, nền đường theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng tiêu chuẩn TCVN 4054 -2005; cải tạo, xây mới 9 cầu cũ bằng thép trên tuyến đường và 30 vị trí cống. (2015)
 6. Dự án Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Lào Cai (vốn WB): HALCOM chịu trách nhiệm lập báo cáo đầu tư và khung chính sách tái định cư cho dự án trong đó bao gồm khảo sát địa chất, địa hình, thiết kế cơ sở, lập kế hoạch đấu thầu, phân tích kinh tế tài chính. (2010 – 2011)
 7. Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải – Tiểu Dự án thành phố Quy Nhơn (vốn WB): HALCOM liên danh với CDM International Inc. – USA, chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo dự án đầu tư xây dựng, thiết kế chi tiết và hồ sơ mời thầu cho Hợp phần 2 (nhà máy xử lý nước thải), Giai đoạn 2 của dự án. (2009 – 2010)
 8. Chương trình Nước và Vệ sinh các thị trấn Việt Nam, giai đoạn bền vững (WSPST III) (vốn hỗ trợ không hoàn lại của Bộ Ngoại giao Phần Lan): HALCOM hợp tác với công ty Econet (Phần Lan) cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình nhằm (i) cải thiện nhận thức của người dân về quyền của họ đối với nước sạch và vệ sinh; (ii) cải thiện nhận thức của người dân về rủi ro đối với nước và nước thải chưa xử lý cũng như môi trường không vệ sinh; và (iii) giúp người dân và các doanh nghiệp có thể kết nối với hệ thống cấp thoát nước địa phương hoặc hệ thống vệ sinh tương tự khác với mức phí theo quy định của địa phương. (2013-2016)
 9. Dự án Giao thông Nông thôn 3 (vốn WB): HALCOM liên kết với H.P.Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG (Đức) cung cấp dịch vụ tư vấn cố vấn gồm hỗ trợ Ban QLDA 6 (PMU6), Sở Giao thông tỉnh và Ban QLDA tỉnh (PPMU) trong công tác chuẩn bị và triển khai dự án về kỹ thuật, bảo trì, đấu thầu, quản lý tài chính, an toàn môi trường xã hội, giám sát và đánh giá, cập nhật thông tin và tài liệu dự án, tiến độ hàng tháng, giải ngân và các vấn đề liên quan khác của dự án tại 32 tỉnh, đào tạo và chuyển giao kiến thức. (2013-2014)
 10. Dự án Phát triển toàn diện kinh tế – xã hội đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng (vốn ADB): HALCOM hợp tác với ARTELIA VILLE & TRANSPORT (Pháp) và Urban Integrated Consultants, Inc., (Philippines) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện quản lý dự án, chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn rà soát thiết kế, quản lý xây dựng và hợp đồng cũng như bảo đảm về chất lượng, đẩy mạnh công tác tập huấn về xây dựng năng lực của Ban QLDA nhằm đảm bảo việc thực hiện thuận lợi kỹ thuật hạ tầng. (2012-2017)
 11. Dự án Phát triển Đô thị Hành lang, tiểu vùng sông Mê kong (TA 7644-REG): Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án (vốn ADB): HALCOM hợp tác cùng Norconsult AS (Na Uy), Norconsult Management Services Inc. (Philippines.), Norconsult Co. Ltd. (Lào) và CADTIS-Consultant., Co. Ltd. (Cam-pu-chia) cung cấp dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án. Các nhiệm vụ chính bao gồm: (i) tiến hành tham vấn cộng đồng và thu thập cơ sở dữ liệu lập kế hoạch đầu tư và phát triển địa phương; (ii) lập các kế hoạch phát triển kinh tế địa phương chiến lược cho 3 thị xã Mộc Bài (Tây Ninh), Lao Bảo và Đông Hà (Quảng Trị) của Việt Nam; (iii) lập chương trình đầu tư cho cơ sở hạ tầng đầu tư ưu tiên và thực hiện đánh giá khả thi cho các tiểu dự án cơ sở hạ tầng đô thị được lựa chọn; (iv) xây dựng các sắp xếp thực hiện chi tiết; (v) lập kế hoạch tăng cường năng lực thể chế cho dự án và phát triển bền vững; vv…(2011 – 2012).
 12. Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Gói thầu NUUP-MDR01: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật Chuẩn bị lập dự án đầu tư xây dựng công trình (FS), thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và hồ sơ mời thầu cho 3 thành phố: Cần Thơ – Rạch Giá – Cà Mau (vốn WB): HALCOM cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm: (i) Chuẩn bị các hướng dẫn, và tổ chức tập huấn hội thảo cho các Ban quản lý dự án tỉnh/Ban quản lý dự án/Tư vấn của Chủ đầu tư về mẫu của dự án đầu tư xây dựng công trình (FS) và các tài liệu khác; (ii) Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật – thực địa trong giai đoạn chuẩn bị lập FS; và (iii) Tiến hành xem xét trước và xác nhận tất cả các các tài liệu dự án bao gồm FS, thiết kế chi tiết và tài liệu thầu được các Ban QLDA tỉnh/Ban QL chuẩn bị dự án. (2011)
 13. Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cần Thơ (vốn WB): HALCOM cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu CT-CS4.19: Quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng cho các gói thầu nâng cấp LIA 3,6 (CT-PW-1.3); LIA 7,8,16 (CT-PW-1.4); LIA 19, 25 (CT-PW-1.5). (2013-2014)
 14. Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án Cần Thơ – Gói thầu số CSPH5 (vốn WB): HALCOM liên danh cùng Công ty TNHH WSP Finland (Phần Lan) cung cấp Dịch vụ tư vấn giám sát và quản lý hợp đồng thi công các gói thầu cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng thuộc Hạng mục 2, Giai đoạn 2. (2011 – 2014)