Dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội là dự án thứ hai trên địa bàn tỉnh Bình Định do Halcom Việt Nam làm chủ đầu tư, sau dự án Nhà máy Phong Điện Phương Mai 3.

 • Mục tiêu:
  • Cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Khu Kinh tế, góp phần phát triển Khu Kinh tế Nhơn Hội.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ.
 • Địa điểm: Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
 • Tổng diện tích: 25 ha
 • Nguồn nước sử dụng: Nước mặt sông Đại An, một nhánh của sông Kon
 • Tổng vốn đầu tư: 1.140 tỷ đồng
 • Công suất: 50.000 m3/ngày (2030)
  • Giai đoạn 1: 10.000 m3/ngày | (2022-2024)
  • Giai đoạn 2: 20.000 m3/ngày | (2025-2026)
  • Giai đoạn 3: 50.000 m3/ngày | (2027-2030)
 • Vận hành khai thác (dự kiến): Q4/2024
 • Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp BOO
Vị trí dự án - KKT Nhơn Hội, Bình Định
Phối cảnh Nhà máy nước Văn Mối - Hệ thống cấp nước KKT Nhơn Hội

Hạng mục hạ tầng:

 • Tường chắn, hàng rào
 • San nền
 • Cửa thu nước và trạm bơm dâng

Cập nhật tiến độ Q1/2023:

Cập nhật tiến độ Q3/2022:

Cập nhật tiến độ Q2/2022: