Dự án điện mặt trời Hậu Giang

Vị trí dự án: Ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Diện tích đất dự án: 33.16 ha, thời hạn sử dụng đất 50 năm

Công suất: 29MWac

Tiến độ dự kiến: 02/2020 – 12/2020

Thời gian hoạt động: 20 năm kể từ ngày phát điện thương mại

Một vài hình ảnh về dự án:

Hình ảnh khánh thành dự án: