Dự án trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe người lao động tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Mục tiêu : Xây dựng trung tâm y tế cao cấp cho người lao động tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Địa điểm : Tam Đảo, Vĩnh Phúc, cách sân golf Tam Đảo 400m

Diện tích : 3.200 m2; Diện tích quản lý: 50.000 m2 rừng Lim

Thời gian cho thuê : 50 năm

Tổng vốn đầu tư : 10.000.000.000 đồng đến 2020

Tiến độ : Từ 2013 đã hoàn thành dự án và đi vào triển khai khai thác kinh doanh.

Hình thức đầu tư : 100% vốn đầu tư