Nhà máy Nước Thuận Thành tại Bắc Ninh

 • Mục tiêu: Cung cấp nước sạch trên địa bàn Thị trấn Hồ, các xã địa bàn Huyện Thuận Thành và các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.
 • Địa điểm: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
 • Tổng diện tích: 22 ha
 • Nguồn nước sử dụng: Nguồn nước ngầm và nước mặt Sông Đuống
 • Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2: 75 tỷ đồng
 • Công suất: 25.000 m3/ngày (2025)
  • Giai đoạn 1: 5.000 m3/ngày | (2013-2020)
  • Giai đoạn 2 (dự kiến): 12.000 m3/ngày | (2020-2025)
  • Giai đoạn 3 (dự kiến): 25.000 m3/ngày | (2025 trở đi)
 • Hình thức đầu tư: 100% vốn theo hình thức BOO