Trung tâm Phát triển Hạ tầng

Trung tâm Phát triển Hạ tầng là bước kế thừa và phát huy những thành quả của Phòng Kỹ thuật trước đây. Với những nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng dịch vụ, Trung tâm đã từng bước khẳng định được mình thông qua các dự án tầm cỡ do các tổ chức quốc tế tài trợ.

Nhiều dự án cấp thoát nước lớn tại Việt Nam có sự đóng góp đáng kể của Trung tâm từ khâu khảo sát, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật chi tiết, lập dự tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu đến phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Lĩnh vực hoạt động và thế mạnh của Trung tâm:

  • Khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư cho các dự án cấp thoát nước, xử lý chất thải rắn và các dự án cải tạo hoặc mở rộng cơ sở hạ tầng thiết yếu khác;
  • Quản lý dự án và tăng cường năng lực, bao gồm cả quản lý thi công, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu cho các dự án phát triển hạ tầng.

Mục tiêu và triết lý làm việc:

Không ngừng bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng cao nhất chính là mục tiêu hàng đầu của Trung tâm.
Triết lý làm việc của Trung tâm là: Phát triển bền vững

Nhân sự:

Nhằm đáp ứng mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong những năm qua, Trung tâm đã xây dựng được cho mình một đội ngũ cán bộ có trình độ cao và giàu kinh nghiệm. Số lượng cán bộ chủ chốt của Trung tâm hiện đã lên tới 8 người. Phần lớn trong số đó đều là các kỹ sư về cấp thoát nước và môi trường.