Hoạt động Tư vấn

VỊ THẾ HÀNG ĐẦU TRONG TƯ VẤN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ CÁC DỰ ÁN ODA

Khởi tạo kinh doanh từ lĩnh vực tư vấn các Dự án cấp nước và môi trường, trong suốt hơn 20 năm hoạt động, Halcom Việt Nam đã cung cấp dịch vụ Tư vấn cho nhiều Dự án lớn về cải tạo, nâng cấp và phát triển đô thị, cấp thoát nước, giao thông, môi trường và tái định cư… Công ty đã khẳng định vị thế hàng đầu về tư vấn hạ tầng đô thị, phát triển bền vững, được các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Bộ Ngoại giao Phần Lan (MFA) đánh giá cao, và là một trong số ít doanh nghiệp trong nước có thể đứng đầu liên danh đấu thầu quốc tế và thắng thầu trong các dự án ODA từ hơn mười năm trước.

Halcom Việt Nam có thể cung cấp hầu hết các loại hình dịch vụ tư vấn chotoàn bộ chu trình Dự án theo mô hình WB hay ADB, từ giai đoạn lập Dự án, đến Nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết, quản lý hợp đồng và giám sát thi công; đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển bền vững như khảo sát kinh tế xã hội, xây dựng chính sách an toàn, tái định cư, đánh giá tác động môi trường và truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Điều này được khẳng định qua hơn 400 hợp đồng dịch vụ tư vấn các dự án phát triển hạ tầng – đô thị sử dụng vốn tài trợ của WB, ADB và Phần Lan, Nhật Bản… tại tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước. Gần đây, Halcom Việt Nam đã mở rộng thị trường tư vấn sang các nước trong khu vực với Dự án quản lý bền vững cơ sở hạ tầng nông thôn và khu vực đầu nguồn tại Lào, với nguồn vốn do ADB tài trợ.

LĨNH VỰC TƯ VẤN

                   Khảo sát, quy hoạch, thiết kế,                                                 Lập báo cáo và giám sát thực hiện                       Truyền thông, Nâng cao nhận thức cộng đồng và

             quản lý dự án và giám sát thi công                              các chính sách an toàn về môi trường và xã hội                               Đào tạo tăng cường năng lực

       các công trình hạ tầng đô thị và nông thôn  

DỰ ÁN TƯ VẤN TIÊU BIỂU

STT Tên Hợp đồng Thời gian thực hiện Nguồn vốn Địa điểm dự án
1 Giám sát thi công xây dựng công trình DA cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực O19 – quận Hai Bà Trưng 6/2021 – 12/2021 NSNN + Vốn doanh nghiệp Hà Nội
2 Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc DA cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu nước khu vực Ô 21 – quận hai Bà Trưng 6/2020 – 10/2020 Vốn doanh nghiệp Hà Nội
3 Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc DA cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu nước khu vực Ô 5 A, B – quận Cầu Giấy 8/2020 – 10/2020 Vốn doanh nghiệp Hà Nội
4 Giám sát thi công xây dựng hệ thống cấp nước khu vực trong đê, Dự án xây dựng mạng lưới cấp nước khu vực còn lại huyện Thanh Trì (phạm vi do công ty nước sạch Hà Nội quản lý) 02/2013 – 04/2014 Vốn doanh nghiệp Hà Nội
5 Giám sát thi công Xây dựng hệ thống cấp nước các xã Phú Diễn, Minh Khai, Tây Tựu và xã Thụy Phương (thôn Tân Phong), huyện Từ Liêm, Hà Nội 08/2011 – 08/2012
Ngân sách thành phố Hà Nội
6 Giám sát thi công xây dựng cho các gói thầu xây lắp số 4, 5 và 6 thuộc Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nước DN800 và hệ thống cấp nước phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai, Hà Nội 08/2011 – 11/2011

Công ty Nước sạch Hà Nội Hà Nội
7 Gói thầu số 02 “Giám sát thi công xây dựng các công trình – các gói thầu xây lắp số 3,4 và 5, DA Cải tạo và Phát triển mạng lưới cấp nước huyện Thanh Trì (khu vực quy hoạch phát triển phía đông quốc lộ 1A cũ) 05/2011 – 12/2011
Công ty Nước sạch Hà Nội Hà Nội
8 Gói thầu số 02 “Giám sát thi công xây dựng các công trình – các gói thầu xây lắp số 3,4, Dự án Đầu tư Xây dựng Hệ thống cấp nước xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội 05/2011 – 12/2011
Ngân sách thành phố Hà Nội
9 HU – CS01: Giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án Phát triển thành phố xanh loại II – Dự án thành phần Thừa Thiên Huế vốn ADB 10/2019 – 09/2022 ADB Thừa Thiên Huế
10 Gói thầu CT-CS4.19: Giám sát xây dựng cho các gói thầu nâng cấp LIA 3,6 (CT-PW-1.3); LIA 7,8,16 (CT-PW-1.4); LIA 19, 25 (CT-PW-1.5), Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cần Thơ 06/2013 – 06/2015 WB Cần Thơ
11 Tư vấn giám sát và quản lý hợp đồng thi công các gói thầu cải tạo nâng cấp CSHT thuộc Hạng mục 2, Giai đoạn 2, Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam, tiểu dự án Cần Thơ 7/2011 – 1/2014 WB Cần Thơ
12 Tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát kỹ thuật xây dựng các công trình hạ tầng cấp 1; cấp 2 (của các gói thầu CP2; CP18 và CP19) – thuộc hạng mục 2 – Dự án nâng cấp đô thị Nam Định 12/2010 – 01/2014 WB Nam Định
13 Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục 4&5 – Giai đoạn 1 – Dự án vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải Miền Trung – Tiểu dự án Thành phố Nha Trang 12/2007 – 12/2008 WB Khánh Hòa
14 Giám sát thi công cho Dự án vệ sinh 3 thành phố Việt Nam – Tiểu dự án Hải Phòng (Dự án thoát nước 1B Hải Phòng) 02/2006 – 12/2007 Vốn ODA Phần Lan Hải Phòng
15 Quản lý hợp đồng và Giám sát thi công xây dựng cho Hạng mục số 1, 2 (một phần) và 3, giai đoạn I, Dự án nâng cấp đô thị Nam Định, vốn vay WB 01/2006 – 06/2008
WB Nam Định
16 Giám sát xây dựng và quản lý hợp đồng gói thầu xây dựng khu tái định cư và nhà ở cho người nghèo thuộc Dự án thành phần Hải Phòng, Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam 09/2005 – 09/2007 WB Hải Phòng
17 Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi, thiết kế cở sở và tổng mức đầu tư Dự án Xây dựng Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định, giai đoạn 1A 11/2019 – 5/2020 Vốn doanh nghiệp Bình Định
18 Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập thiết kế và dự toán bước thiết kế kỹ thuật tuyến đường quản lý vận hành Nhà máy phong điện Phương Mai 3 11/2017 – 01/2018 Vốn doanh nghiệp Bình Định
19 Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi các Dự án Giao thông tại Cần Thơ 03/2015 – 03/2016 PPP Cần Thơ
20 Lập DA đầu tư xây dựng; Thiết kế BVTC và lập tổng dự toán xây dựng hệ thống cấp nước tập trung cụm xã Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Thanh Khương, Xuân Lâm và Hà Mãn – huyện Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh 2014 Vốn ngân sách hỗ trợ và vốn của doanh nghiệp Bắc Ninh
21 Lập điều chỉnh dự án đầu tư thuộc Dự án Quản lý và xử lý chất thải rắn Hải Phòng 10/2013 – 12/2013
ODA Hàn Quốc Hải Phòng
22 Lập thiết kế BVTC và tổng dự toán, dự toán chi tiết HTKT khu đô thị mới phía Nam thành phố Bắc Giang. 09/2013 – 12/2013 Vốn của doanh nghiệp Bắc Giang
23 Tư vấn Khảo sát và lập Dự án Hệ thống thu gom và Xử lý nước thải thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh 08/2013 – 10/2013 Vốn doanh nghiệp Bắc Ninh
24 Lập TKBVTC, Dự toán xây dựng công trình (phần ngoài đê) – DA Xây dựng hệ thống cấp nước khu vực còn lại huyện Thanh Trì (phạm vi do Công ty Nước sạch Hà Nội quản lý) 10/2012 – 12/2012 NSNN + Vốn của doanh nghiệp Hà Nội
25 Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 7/2011 – 9/2011 Vốn của doanh nghiệp Bắc Ninh
26 Dịch vụ tư vấn cho các trạm cấp nước sinh hoạt Đức Hòa và hạ lưu Sông Bé thuộc Dự án thủy lợi Phước Hòa (vốn ADB) 9/2011 – 4/2014 ADB và AfD TP Hồ Chí MInh
27 Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Khung chính sách cho dự án Phát triển đô thị loại vừa thành phố Lào Cai 08/2010 – 01/2011 Vốn đối ứng trong nước Lào Cai
28 Lập Báo cáo dự án đầu tư xây dựng, Thiết kế chi tiết và Hồ sơ mời thầu cho Hạng mục 2 và 3, giai đoạn 2 – Dự án Vệ sinh Môi trường các thành phố duyên hải, tiểu dự án thành phố Quy Nhơn 09/2009 – 10/2010 WB Bình Định
29 Tư vấn lập HS thiết kế bản vẽ thi công – Dự án đầu tư xây dựng tuyến ống nước thô thứ 2 DN1000 từ Trạm bơm Quán Vĩnh về NMN An Dương 7/2009 – 9/2009 Vốn của doanh nghiệp Hải Phòng
30 Lập DA đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn các Trại giam, cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng thuộc Cục V26 – Bộ Công an 08/2008 – 10/2008 Cục V26-Bộ Công an Hà Nội
31 HY-DB-04: Thiết kế và Thi công Xây dựng Hệ thống cấp thoát nước cho thị trấn Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên – Chương trình Nước và Vệ sinh các thị trấn Việt Nam 6/2008 – 8/2008 Tín dụng ưu đãi của chính phủ Phần Lan Hưng Yên
32 Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật thi công và Hồ sơ mời thầu cho Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 2, 3 ngoài lưu vực Tân Hoá – Lò Gốm (Hạng mục 2 – Giai đoạn 2) – Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam – Tiểu dự án TP Hồ Chí Minh 11/2007 – 2012 WB TP Hồ Chí Minh
33 Cập nhật Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án Cấp nước và Vệ sinh thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 06/2007 – 12/2008 Tín dụng ưu đãi của Chính phủ Phần Lan Bắc Kạn
34 Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi cho Dự án Thoát nước và Xử lý nước thải thành phố Pleiku 06/2007 – 11/2008 Vốn tín dụng ưu đãi Phần Lan Buôn Mê Thuột
35 TKCT cho hợp phần Thoát nước mưa và Nước thải thuộc DA Thoát nước mưa, Nước thải và QL CTR Hải Phòng, gđ 1 6/2007 – 12/2008 JBIC Hải phòng
36 Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam (VUUP) – Tiểu Dự án Nam Định – gói thầu CP 7.2 03/2007 – 03/2008 WB Nam Định
37 Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán công trình thuộc DA Xây dựng HTCN các xã Phú Diễn, Minh Khai, Tây Tựu và Thụy phương, huyện Từ Liêm 6/2011 – 7/2011 NSNN + Vốn doanh nghiệp Hà Nội
38 Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán, tổng dự toán Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước và lắp đặt đồng hồ cho 6 phường quận Hoàng Mai 3/2010 – 4/2010 NSNN + Vốn doanh nghiệp Hà Nội
39 TA 9417-CS01 – Tư vấn Tài chính cho rủi ro thiên tai cho TP Huế – TA 47274-004-VIE: Thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho phát triển các đô thị xanh loại 2 08/2019 – 12/2020 ADB Thừa Thiên Huế
40 Hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình Nước và Vệ sinh các thị trấn Việt Nam (WSPST), Giai đoạn 3 11/2013 – 12/2016 Vốn tín dụng ưu đãi Phần Lan Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Hải Phòng Hưng Yên, Thái Bình, Tuyên Quang Yên Bái
41 Tư vấn Cố vấn thuộc Dự án Giao thông Nông thôn 3 (Phần vốn bổ sung) 9/2013 – 6/2014 WB 33 tỉnh thành của Việt Nam
42 Tư vấn Hỗ trợ thực hiện Dự án Phát triển toàn diện kinh tế – xã hội đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng 6/2013 – 12/2017 ADB Lạng Sơn, Hưng Yên, Việt Trì
43 Tư vấn chuẩn bị cho Chương trình Bền vững ngành nước ở Việt Nam thuộc Chương trình Nước và Vệ sinh các thị trấn Việt Nam 09/2012 – 10/2012 Vốn tín dụng ưu đãi Phần Lan Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng
44 Hỗ trợ kỹ thuật phân tích thể chế, triển khai và cung cấp các khóa đào tạo, tăng cường năng lực, thiết kế GIS/MIS cho nhà cung cấp dịch vụ – tiểu dự án thành phố Đồng Hới 07/2012 – 6/2014 WB Quảng Bình
45 Tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án cho Dự án Phát triển Đô thị Hành lang Tiểu vùng Sông Mêkông (GMS) 05/2011 – 02/2012 ADB Quảng Trị, Tây Ninh
46 Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật Chuẩn bị lập dự án đầu tư xây dựng công trình (FS), thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và hồ sơ mời thầu cho 3 thành phố: Cần Thơ – Rạch Giá – Cà Mau/ DA Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL 01/2011 – 09/2011 WB Cần Thơ, Cà Mau, Rạch Giá
47 Hỗ trợ kỹ thuật tỉnh cho Chương trình Nước và Vệ sinh các thị trấn Việt Nam 11/2007 – 12/2008 Vốn tín dụng ưu đãi Phần Lan Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Kạn, Hải Phòng, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng
STT Tên Hợp đồng Thời gian thực hiện Nguồn vốn Địa điểm dự án
1 SRIWSM-OP5-CS06: Giám sát độc lập an toàn xã hội thuộc Dự án Quản lý bền vững Cơ sở hạ tầng nông thôn và Khu vực đầu nguồn. 08/2021 – 08/2026 ADB Luang Prabang (LPB), Xayaboury (XBY), Xiengkhouang (XK) and Houaphan (HPN) – CHDNND Lào
2 HD-CS-02: Giám sát độc lập môi trường và tái định cư thuộc Dự án Phát triển các đô thị động lực – TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 09/2021 – 06/2025 WB Hải Dương
3 LX- CS-04: Tư vấn giám sát độc lập tái định cư thuộc Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Long Xuyên 5/2020 WB An Giang
4 QN-1.25 – Tư vấn giám sát an toàn môi trường và xã hội – Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn 8/2019 ~ 12/2022 WB Bình Định
5 Chuẩn bị các tài liệu An toàn Môi trường – Xã hội thuộc Dự án Cấp nước và Nước thải đô thị – Hợp phần 2C – Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị DA Cấp nước an toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long 9/2018 ~ 4/2019 WB An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ
6 Tư vấn CSAT – DA thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2) thuộc DA sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 9/2017 ~ 12/2017 WB Bình Định
7 Tư vấn lập RP, IEE, EMP – Tiểu DA “Cải tạo lưới điện khu vực Tây Hà Nội – giai đoạn 2” Dự án Hiệu quả năng lượng tại khu vực thành thị 3/2017 ~ 5/2017 vốn ODA của Chính phủ Đức. Hà Nội
8 Lập RAP và EIA cho hạng mục Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ khu liên hợp xử lý CTR Gia Minh đến nhà máy xi măng Hải Phòng /DA thoát nước mưa, nước thải và quản lý CTR Hải Phòng, GĐ I 3/2017 ~ 5/2017 JICA Hải Phòng
9 Tư vấn giám sát độc lập tái định cư /Hỗ trợ kỹ thuật Đường Cao tốc Bến Lức – Long Thành 5/2013 ~ 4/2016 ADB Long An, Đồng Nai, HCM
10 VH4-03: Giám sát môi trường và xã hội độc lập, Dự án Phát triển các đô thị loại vừa, Tiểu dự án thành phố Vinh 4/2013 ~ 4/2018 WB Nghệ An
11 Giám sát độc lập công tác thực hiện Tái định cư /Dự án Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông 9/2012 ~ 12/2015 ADB Hải Dương, Hưng Yên và Bắc Ninh
12 Tư vấn CSAT Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc 4/2012 ~ 4/2013 ADB  
13 Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội /Dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng 3/2012 ~ 9/2013 WB Đà Nẵng
14 Khảo sát KTXH, khảo sát cam kết đầu nối nước thải từ hộ tiêu thụ và lập RAP; Khảo sát môi trường và lập EIA/Dự án Thu gom và xử lý nước thải đô thị tại khu vực Hà Đông và Sơn Tây 12/2011 ~ 5/2012 ODA của chính phủ Pháp Hà Nội
15 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch quản lý môi trường và tái định cư /Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu Dự án TP Rạch Giá 4/2011 ~ 9/2012 WB Kiên Giang
16 Giám sát độc lập định kỳ và đánh giá thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường /Dự án Quản lý rủi ro thiên tai 10/2009 – 08/2010 WB Nghệ An, Thanh Hoá, Bến Tre, Đồng Tháp, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế,
17 Lập báo cáo EIA và lập khung chính sách tái định cư, kế hoạch hành động tái định cư /Dự án Phát triển Giao thông đô thị Hải Phòng 2/2009 ~ 7/2009 WB Hải Phòng
18 Tư vấn Giám sát Môi trường Giai đoạn 1 & 2 /Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam – Tiểu dự án TP HCM 10/2005 ~ 10/2011   TP Hồ Chí Minh
STT Tên Hợp đồng Thời gian thực hiện Nguồn vốn Địa điểm dự án
1 Hỗ trợ cho các Sở ngành liên quan, Dự án vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải, tiểu dự án vệ sinh môi trường TP Quy Nhơn 8/2013 – 8/2014 WB Bình Định
2 Giám sát, đánh giá mô hình xử lý nước thải dùng hóa chất tăng cường và tuyên truyền, quảng bá để nhân rộng kết quả mô hình thuộc DA nhà máy xử lý nước thải – DA Vệ sinh Môi trường các TP duyên hải, tiểu DA TP Quy Nhơn 01/2009 – 06/2012 WB Bình Định
3 Hỗ trợ kỹ thuật thiết kế chương trình đối tác Thành phố lành mạnh – Thiết kế chương trình & giám sát đánh giá cho gđ1 – Tiểu Dự án thành phố Đồng Hới, Nha Trang & Quy Nhơn thuộc Dự án Vệ sinh Môi trường các thành phố Duyên hải 01/2009 – 06/2012 WB Quảng Bình, Khánh Hòa, Bình Định
5 Hỗ trợ kỹ thuật cho BQLDA nhằm thay đổi thói quen vệ sinh, hành vi vệ sinh và cải thiện sức khoẻ cộng đồng – DA Cấp nước và Vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng, tiểu DA Thái Bình, Nam Định 01/2008 – 01/2013 WB Thái Bình, Nam Định
6 Tư vấn Đào tạo và Xây dựng năng lực cho cán bộ quận, phường, ngành dịch vụ công cộng cho vận hành bảo dưỡng dịch vụ CSHT cấp 3 – Tiểu DA Nâng cấp đô thị Hải Phòng – DA Nâng cấp đô thị Việt Nam 06/2007 – 04/2008 WB Hải Phòng