Đại hội đồng cổ đông Halcom Việt Nam 2021 thông qua đề xuất phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Công ty CP Halcom Việt Nam (mã CK: HID) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vào ngày 15.7.2021 và họp trực tuyến vào ngày 18.7.2021 với sự tham dự của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành Công ty, Ban kiểm toán nội bộ và các cổ đông.

Công ty CP Halcom Việt nam tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là 33 cổ đông, sở hữu 33.774.988 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các nội dung chính đã được biểu quyết thông qua bao gồm: Báo cáo điều hành của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 tăng vốn điều lệ; Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung quan trọng khác.

Tại cuộc họp trực tuyến, HĐQT đã trình bày cụ thể nội dung các báo cáo được biểu quyết thông qua như trên. Theo đó, Halcom Việt Nam đã có một năm 2020 hoạt động kinh doanh khởi sắc, các dự án năng lượng tái tạo – điện gió Phương Mai 3 – Bình Định và điện mặt trời Hậu Giang đã vận hành thương mại và hoạt động ổn định. Đây là bước tiến quan trọng, tạo đà cho Công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai danh mục dự án đầu tư chiến lược hứa hẹn trong kế hoạch phát triển trung và dài hạn.

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

  • Tổng doanh thu đạt 338 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,08 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại ngày 31/3/2021): 24,24 tỷ đồng
  • Tỉ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu: 3,5%/Vốn điều lệ

Về chiến lược phát triển trong giai đoạn 2021-2026, Công ty đặt mục tiêu đạt 300-500M năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), doanh thu mảng tư vấn đạt 100 tỷ đồng/năm, tiếp tục phát huy lợi thế áp dụng Chương trình tuân thủ doanh nghiệp (CCP) trong quản lý, điều hành & 20 năm tư vấn Dự án ODA, chủ động nâng cao năng lực tài chính, đổi mới tư duy và áp dụng khoa học công nghệ để trở thành Công ty tiên phong về phát triển hạ tầng bền vững và dự án phát triển xanh (năng lượng tái tạo, điện rác, cấp thoát nước); vươn ra tầm khu vực được nhiều đối tác quốc tế tôn trọng và sẵn sàng hợp tác.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

  • Tổng doanh thu đạt 340 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 21,6 tỷ đồng
  • Cổ tức: 2,5%/vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông Halcom Việt Nam đã nhất trí với phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu với tổng giá trị chào bán là 500 tỷ đồng. Mục đích của đợt phát hành này là nhằm thực hiện đồng loạt các dự án đầu tư theo kế hoạch phát triển trung và dài hạn: dự án Hệ thống cung cấp nước sạch Khu kinh tế Nhơn Hội tại Bình Định, dự án điện gió ngoài khơi tại Quảng Bình, dự án điện rác tại Long An và dự án Phương Mai 3 Resort.  hiện thực hóa tầm nhìn của Halcom trở thành công ty tiên phong về phát triển bền vững hạ tầng và đô thị tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam cùng đoàn chủ tịch giải đáp thắc mắc của cổ đông tham dự trực tuyến.

Với đặc thù của một công ty đầu tư dự án, lợi nhuận của công ty có những biến động nhất định. Theo đó, trong giai đoạn đầu tư dòng lợi nhuận có thể thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên công ty đã và sẽ thực hiện việc kêu gọi sự tham gia của các cổ đông nước ngoài và trong nước vào các dự án, qua đó hiện thực hóa các khoản lợi nhuận cho cổ đông sớm hơn. Có nhiều đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Sỹ và một số tập đoàn trong nước đang quan tâm, đàm phán mua cổ phần của các công ty dự án cũng như công ty mẹ Halcom Việt Nam, trở thành cổ đông chiến lược của công ty. Do đó trong ngắn hạn giá cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị thực của công ty. Riêng giá trị sổ sách hiện là 13.000 đồng/cổ phiếu.

Đại hội đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của các cổ đông nhằm thực hiện tốt kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Halcom Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí, tin tưởng và ghi nhận của các cổ đông tham dự về hướng đi “xanh” và bền vững của Công ty.

Tin báo chí:

VnEconomy

Diễn đàn Doanh nghiệp