Halcom Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 29/9/2019, Công ty CP Halcom Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Diamond Palace, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty, Ban kiểm soát và các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP Halcom Việt Nam

Đại hội đã lắng nghe ông Nguyễn Quang Huân trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị về năm tài chính 2018, kế hoạch năm tài chính 2019, Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2018. Trong 2 năm qua, công ty đã mạnh dạn từng bước đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng, nước sạch. Dự án điển hình gần đây nhất là nhà máy điện gió Phương mai 3 với công suất 21MW, tương đương tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng tại Bình Định, dự kiến hòa lưới điện quốc gia vào cuối năm 2019. Đối với lĩnh vực tư vấn, công ty vẫn đang tiếp tục đấu thầu các dự án lớn, đã đàm phán và ký kết một số hợp đồng vó nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Ngoài ra, Công ty vẫn đang tích cực tìm những lối đi riêng nhằm thâm nhập các thị trường đầy tiềm năng trong khu vực như Lào, Campuchia, Myanmar…

Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom VN trình bày báo cáo của HĐQT về năm tài chính 2018 & kế hoạch năm tài chính 2019

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

  • Tổng doanh thu đạt 297.4 tỉ đồng
  • Vốn điều lệ đạt 570.5 tỉ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 26.52 tỉ đồng
  • Tỉ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt: 1,5%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

  • Tổng doanh thu đạt 370 tỉ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỉ đồng-
  • Tỉ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt: 2,5%

Cổ đông phát biểu và thảo luận theo điều hành của Đoàn chủ tịch

 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua

Đại hội đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của các cổ đông để điều chỉnh, sửa đổi những nội dung một cách hợp lý nhằm thực hiện tốt kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019, chẳng hạn như phương án quản trị rủi ro chặt chẽ, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, uy tín, bảo hiểm đầu tư cũng như quy chế lương thưởng phù hợp với Hội đồng quản trị công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Halcom Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí, tin tưởng và ghi nhận nỗ lực của công ty từ các cổ đông tham dự.