logo.png
Vươn cùng thời đại

Điều doanh nghiệp muốn nói…

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI):

Đề nghị việc giải quyết các kiến nghị trên tinh thần “đồng hành”
Chúng tôi đề nghị, sau hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành một Chỉ thị thúc đẩy Nghị quyết 35, trong đó làm rõ các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cần đạt được trong năm nay, đồng thời nêu rõ thời hạn chót cần thực hiện, quy định rõ trách nhiệm của các ngành các cấp trong khâu thực hiện và có chế tài để bảo đảm thực thi vì mỗi năm nên có một chỉ thị như vậy. Chúng tôi cũng đề nghị, sớm tổng kết và nhân rộng các thực tiễn tốt, những mô hình và công nghệ cải cách ở các Bộ ngành và địa phương.
 

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Vì Hội nghị lần này diễn ra với tinh thần “đồng hành cùng doanh nghiệp”, chúng tôi đề nghị việc giải quyết các kiến nghị của các doanh nghiệp cũng phải trên tinh thần đó. Tránh tình trạng nhiều cơ quan, bộ ngành địa phương trả lời kiến nghị của doanh nghiệp theo cách chỉ “giải thích mà chẳng giải quyết”, không đi với doanh nghiệp đến cùng để đề xuất, kiến nghị bổ sung sửa đổi các quy định pháp luật đã thấy rõ là không còn phù hợp và không vận dụng các quy định pháp luật theo hướng có lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp chứ không đẩy khó khăn về doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng, trên 180 kiến nghị mà chúng tôi gửi kèm theo Báo cáo của VCCI và các kiến nghị tiếp theo của cộng đồng doanh nghiệp sẽ được giải quyết với tinh thần như vậy.

Ông Nguyễn Quang Huân – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long (Halcom):
 
Đề nghị được tạo điều kiện phát triển hội viên và cơ sở ở các địa phương
Phát triển kinh tế tư nhân được Đảng, Nhà Nước, Chính Phủ rất quan tâm. Nhân Hội nghị này, thay mặt Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam, tôi xin có mấy kiến nghị kính trình Thủ tướng xem xét. Một là, Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN chỉ có thể thực sự phát triển khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia vào thị trường. Mục tiêu đạt một triệu doanh nghiệp đến năm 2020 theo Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ chỉ có thể đạt được khi quyết tâm “Quốc gia khởi nghiệp” thực sự đi vào cuộc sống; đồng thời cần chuyển các hộ kinh doanh cá thể sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra cần có chính sách trong thời gian chuyển tiếp từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp với việc giảm nhẹ chi phí liên quan đến tuân thủ chế độ kế toán, quản trị doanh nghiệp và nới rộng quyền kinh doanh. Hội doanh nhân Việt Nam xin tình nguyện và mong Thủ tướng xem xét giao cho nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện đề tài: “Chuyển các hộ kinh doanh cá thể sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp”.