logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Các hoạt động nội bộ

Một trong những sự kiện được mong đợi nhất, nơi để các giá trị văn hóa của Halcom tiếp tục được thể hiện và lan tỏa, Year End Party 2017 đã khép lại với nhiều nụ cười, niềm vui, sự hân hoan của hơn 100 khách mời và nhân sự trong Công ty

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.