logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin báo chí

(CLO) Việc tuân thủ liêm chính, sự minh bạch và các công cụ để hợp tác kinh doanh quốc tế sẽ giúp cho các doanh nghiệp mạnh mẽ và có sức thu hút với các đối tác nước ngoài. Có thể coi đó là yếu tố quan trọng để hội nhập quốc tế… Kinh nghiệm từ việc thực hiện tuân thủ doanh nghiệp, tuân thủ liêm chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn Hà Long (HALCOM) sẽ giúp cho doanh nghiệp việt tiếp cận nguồn vốn phi chính phủ (NGO) một cách hiệu quả nhất.
NDĐT – Khi vấn đề quản trị minh bạch trong doanh nghiệp còn mơ hồ trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam; những quy tắc ứng xử trong kinh doanh còn giáo điều và khuôn mẫu, ông Nguyễn Quang Huân – Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và Tư vấn Hà Long đã “đi trước đón đầu” vừa thành lập chi bộ trong công ty, vừa xây dựng cho mình những quy tắc ứng xử trong kinh doanh, trở thành công ty đầu tiên ở Việt Nam cam kết minh bạch theo hướng dẫn liêm chính của Ngân hàng Thế giới, định hướng cho doanh nghiệp mình phát triển gắn với trách nhiệm xã hội.
(CLO) Vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM) đã phối hợp với một số doanh nghiệp thực hiện chương trình trao quà từ thiện tại xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
(TBDN) - Vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM) cùng một số doanh nghiệp đã đến thăm và trao quà từ thiện cho bà con vùng cao tại xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.