logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin báo chí

Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM), mã chứng khoán (HID) chính thức niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM...
Tuần qua, toàn bộ 30.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM), mã chứng khoán « HID » chính thức niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
(CLO) Ngày 11/07/2016, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, toàn bộ 30.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM), mã chứng khoán « HID » chính thức niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.