logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin Tuyển dụng

- Xem xét và đề xuất sửa đổi các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, biện pháp bảo về môi trường của nhà thầu - Kiểm tra, giám sát việc áp dụng các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, biện pháp bảo vệ môi trường trê hiện trường - Lập báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về an toàn lao động, an toàn giao thông, và bảo vệ môi trường - Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường theo yêu cầu của Nhà tài trợ
HALCOM luôn mở ra những cơ hội hấp dẫn cho những ứng viên có nhiệt huyết, tinh thần đồng đội, kỷ luật và sáng tạo! Hiện tại, chúng tôi đang cần tuyển các vị trí sau đây: - 05 Kỹ sư Giám sát thi công Cấu. - 05 Kỹ sư Giám sát thi công Đường. - 02 Kỹ sư Quản lý Khối lượng (QS). - 02 Kỹ sư Quản lý Chất lượng (QC).
HALCOM luôn mở ra những cơ hội hấp dẫn cho những ứng viên có nhiệt huyết, tinh thần đồng đội, kỷ luật và sáng tạo! Hiện tại, chúng tôi đang cần tuyển các vị trí sau đây: - 02 Kỹ sư Địa chất thủy văn. - 02 Kỹ sư Trắc địa.
- Hỗ trợ đơn vị vận hành/trưởng các trạm CTN chuẩn bị hợp đồng VH&BD các trạm thoát nước tại các thị trấn thuộc Chương trình nước và vệ sinh các thị trấn tại Việt Nam (Chương trình); - Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh và huyện nhằm đảm bảo có đủ nguồn ngân sách chi thực hiện công tác VH&BD hàng năm và kịp thời phân bổ và giải ngân ngân sách cho các chủ trạm thoát nước thuộc Chương trình; ......

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.