Phó Giám đốc Ban Kế hoạch & Điều phối (tháng 4/2023)