Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Điện mặt trời VKT – Hoà An

HID Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Điện mặt trời VKT – Hoà An

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20230829 HID-CBTT Nghi quyet HDQT vv thong qua chuyen nhuong co phan tại CTCP Dien mat troi VKT – Hoa An