Công bố thông tin – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HID Công bố thông tin – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20220815 – HID – Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tham du Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2022_signed