Công bố thông tin – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HID Công bố thông tin – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20230727 HID-CBTT Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tham gia Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2023