Công bố thông tin – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

HID Công bố thông tin – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20230801 HID-CBTT Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung va xac nhan danh sach nguoi so huu chung khoan cua Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam