CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HALCOM-NHƠN HỘI

I. GIỚI THIỆU CHUNG

  1. Tên tiếng Anh: HALCOM-NHON HOI WATER JSC.
  2. Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Quyết
  3. Ngày thành lập: 07/08/2018
  4. Giấy phép KD: 4101521292
  5. Vốn điều lệ: 84 tỷ đồng
  6. Trụ sở chính: Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu phố Phú Hậu, Thị trấn Cát Tiến, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
2. Thoát nước và xử lý nước thải
3. Xây dựng nhà các loại
4. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
5. Chuẩn bị mặt bằng
6. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

7. Hoàn thiện công trình xây dựng

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước