Công văn giải trình liên quan tới Báo cáo tài chính (Riêng) năm 2023

Công ty CP Halcom Việt Nam công bố thông tin về “Công văn giải trình liên quan tới Báo cáo tài chính (Riêng) năm 2023”. Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20240628 – HID – CV Giai trinh_BCTC rieng