Đại hội đồng cổ đông thường niên Halcom Việt Nam 2022

Công ty CP Halcom Việt Nam (mã CK: HID) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2022 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vào ngày 30/9/2022 và họp trực tuyến vào ngày 4/10/2022 với sự tham dự của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành Công ty, Ban Kiểm soát và các cổ đông.
Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là 39 cổ đông, sở hữu 41.087.570 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các nội dung chính đã được biểu quyết thông qua bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Chi trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án năm 2022; Sửa đổi ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty và một số nội dung quan trọng khác.

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

  • Tổng doanh thu đạt 308,03 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 12,003 tỷ đồng
Phó Tổng Giám đốc Võ Tiến Dũng báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Trong năm 2021, Halcom tiếp tục tập trung vào lĩnh vực đầu tư năng lượng sạch, tối ưu vận hành các dự án Nhà máy điện gió Phương Mai 3 tỉnh Bình Định, điện mặt trời Hậu Giang 1 tỉnh Hậu Giang, nhà máy nước Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định, Nhà máy nước Thuận Thành giai đoạn 2; và tiếp tục phát triển các dự án mới về điện rác, cấp nước, năng lượng tái tạo tại một số địa phương và dự án Phương Mai 3 Resort trên phần diện tích đất trong khuôn viên Nhà máy điện gió Phương Mai 3.

21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và Chương trình tuân thủ doanh nghiệp trong quản lý, điều hành tiếp tục là thế mạnh để Công ty khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường, giao lưu quốc tế, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chia sẻ với cổ đông tại đại hội về một số dự án đầu tư trọng điểm chưa theo đúng tiến độ triển khai đã đề ra, ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch HĐQT cho biết ngoài tác động bất lợi của đại dịch năm vừa qua, những bất cập trong Luật Đất đai, Luật Quy hoạch sửa đổi là nguyên nhân nhiều địa phương cẩn trọng hơn trong công tác phê duyệt dự án, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển đầu tư PPP và tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Halcom sẽ có những điều chỉnh linh hoạt trong nghiên cứu phát triển dự án đầu tư khác, bám sát tôn chỉ “xanh” và bền vững. Song song đó, Công ty cũng đẩy mạnh các hoạt động tài chính và công tác truyền thông, dự kiến sẽ tăng vốn thông qua phát hành trái phiếu.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Huân giải đáp thắc mắc của các cổ đông trong phiên thảo luận ĐHĐCĐ thường niên 2022

Về dự án Phương Mai 3 Resort, đến nay, một số mốc cơ bản trong thực hiện dự án đã hoàn thiện, bao gồm công tác cập nhật điều chỉnh quy hoạch cục bộ, điều chỉnh quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư, các thủ tục triển khai dự án để có thể đáp ứng tiến độ thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất. Dự án hiện đang được Sở, Ban, Ngành có thẩm quyền xem xét phê duyệt quy hoạch. Công ty đã lập hồ sơ đồ án để dự án kịp triển khai ngay khi được duyệt. HĐQT và Ban điều hành cũng đang thoả thuận, hợp tác với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để huy động vốn vay thương mại, với phương án thế chấp tài sản đảm bảo của các tổ chức tín dụng hoặc huy động nguồn vốn thương mại từ các đối tác cổ đông thứ ba.

Phó Tổng Giám đốc Lê Huy Giang cập nhật tiến độ dự án Phương Mai 3 Resort

Trong kế hoạch hoạt động đến năm 2026, Công ty đặt mục tiêu đạt 300-500 MW năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), doanh thu mảng tư vấn đạt 100 tỷ đồng/năm, tiếp tục kiện toàn công tác quản lý, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ chủ chốt, bổ sung đội ngũ kế cận trẻ; xây dựng và đào tạo nhóm các nhân sự cốt lõi.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

  • Tổng doanh thu đạt 551,32 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 30,02 tỷ đồng
  • Cổ tức: 3%/vốn điều lệ

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao cùng sự ghi nhận của các cổ đông vào nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty CP Halcom Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Công ty sẽ tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn, tăng cường giao lưu kết nối, hợp tác quốc tế, hoạt động vì mục tiêu phát triển bền vững.