Hình ảnh – Đại hội Công đoàn Halcom Việt Nam và liên hoan mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3