Hình ảnh – Khánh thành điểm trường Sài Lương, Trường mầm non An Lương, Yên Bái