Hình ảnh – Lễ ký kết Hợp đồng Tài trợ Dự án giữa Vietcombank Hoàn Kiếm và Halcom Việt Nam