Hình ảnh – Tiệc Cuối năm 2023 chào Xuân Giáp Thìn của CTCP Halcom Việt Nam