Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong