Công bố thông tin – Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2023 và giải trình biến động kết quả kinh doanh