Phó Giám đốc Ban Kế hoạch và Điều phối (tháng 7/2022)