Chương trình tuân thủ doanh nghiệp (CCP) thường niên cho toàn thể cán bộ nhân viên

Trong ngày 06/05/2017 tại Hà Nội, công ty HALCOM đã tổ chức buổi đào tạo lần thứ hai chương trình “ Tuân thủ doanh nghiệp (CCP)” cho toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên và chuyên gia các dự án của công ty. Đây là hoạt động thường niên của Công ty, phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), nhằm tăng cường năng lực năng lực hiểu biết, cải thiện các quy trình, quy định nội bộ, giúp HALCOM đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế và của WB.

Chương trình được tổ chức thường niên với mục đích nhằm giúp đào tạo đồng bộ giữa các nhân viên cũ va mới, qua đó giúp toàn bộ CBNV HALCOM đồng lòng tuân thủ, từ đó chương trình sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

Phát biểu mở màn cho buổi đào tạo, ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT Công ty đã nêu rõ cho toàn thể cán bộ nhân viên mục đích, giá trị của chương trình CCP với HALCOM. Ông tin rằng, khi thực hiện và áp dụng chương trình này vào quy trình hoạt động, công ty HALCOM sẽ thực hiện được chiến lược phát triển rõ ràng, minh bạch hóa các hoạt động, nâng cao mức tín nhiệm của Ngân hàng thế giới đối với công ty, phát triển bền vững trong tương lai.

Ông Nguyễn Quang Huân phát biểu khai mạc buổi đào tạo

Trong buổi đào tạo, chuyên gia cố vấn tuân thủ của Ngân hàng thế giới, bà Jacqueline M. Beckett, đã đào tạo, hướng dẫn cho toàn bộ nhân viên công ty về nội dung chương trình CCP, cách thức áp dụng chương trình này vào quy trình, quy định thực tế, và các vấn đề liên quan.

Bà Jacqueline M. Beckett giảng dạy và hướng dẫn

Năm nay chương trình đào tạo đã có nhiều đổi mới đáng kể. Việc lồng ghép nhiều hơn những bài tập tình huống cũng như những trò chơi hấp dẫn kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn đã giúp cho không khí của buổi đào tạo vô cùng sôi nổi và hiệu quả.