Công bố thông tin – Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 10.8.2022

HID Công bố thông tin – Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 10.8.2022

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20220811 – HID – Giay chung nhan dang ky chung khoan dang ky thay doi lan thu sau ngay 10.8.2022_signed